Ф’ючерсна торгівля

Ф’ючерсна торгівля – це торгівля на біржі біржовим товаром за допомогою ф’ючерсних контрактів. Але основною метою ф’ючерсної торгівлі є не купівля-продаж біржового товару, а нейтралізація (страхування) цінових ризиків.

Ф’ючерсний контракт – це стандартний біржовий строковий договір на постачання біржового активу в зазначений у договорі термін за ціною, яка визначається під час укладення угоди. Ф’ючерсний контракт стандартизовано за всіма параметрами (вид товару, розміри партії, умови і термін постачання, форма оплати тощо) крім одного – ціни, яка визначається в процесі біржових торгів.

Ф’ючерсний контракт є знеособленим документом. Сторонами в ньому виступають не продавець і покупець, а продавець і Розрахункова палата або покупець і Розрахункова палата біржі. Це дозволяє продавцю і покупцю діяти незалежно один від одного, тобто ліквідувати свої зобов’язання за раніше оформленим контрактом шляхом здійснення зворотної угоди.

Ф’ючерсний контракт – це завжди контракт на різницю в цінах, а не на купівлю-продаж біржового активу.

Торгівля на ф’ючерсній біржі має фіктивний характер, оскільки лише 1-2% угод завершуються постачанням товару.

Існує два методи біржових торгів ф’ючерсними контрактами: публічна торгівля і торгівля пошепки (у країнах Південно-Східної Азії). Публічна біржова торгівля будується за принципом подвійного аукціону: пропозиція покупця зростає паралельно зі спадом пропозиції продавця. При збігові цін продавця і покупця укладається угода.

Купити ф’ючерсний контракт – значить узяти на себе зобов’язання прийняти від біржі біржовий актив, коли наступить термін виконання контракту, і сплатити по ньому біржі за ціною, встановленою в момент покупки контракту.

Продати ф’ючерсний контракт – значить виконати операцію, обернену вищезазначеній, коли наступить термін виконання ф’ючерсного контракту.

Операція хеджування полягає в тому, що фірма або особа, яка продала (купила) товар на реальному ринку або на біржі з поставкою в майбутньому (форвард), бажаючи використати існуючий в момент укладення угоди рівень цін, одночасно виконує таку ж або обернену операцію на ф’ючерсному ринку. Принцип страхування полягає в утриманні позиції на ф’ючерсному ринку проти позиції на ринку фізичних товарів.

Опціон – це ф’ючерсний або форвардний контракт, який одна із сторін може перервати до вказаного терміну за власною ініціативою. Розрізняють три види опціонів: опціон на право купити (опціон «кол»), опціон на право продати (опціон «пут»), подвійний опціон («кол» і «пут»).