Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів

На сьогоднішній день єдина типова система біржового клірингу і розрахунків відсутня. Процеси клірингу і розрахунків на кожній крупній біржі організовуються самостійно і мають як спільні, так і відмінні риси. Крім того, є принципова різниця між клірингом і розрахунками на ринку цінних паперів і клірингом і розрахунками на ринку ф’ючерсних контрактів.

Головна особливість розрахунково-клірингового процесу на ринку цінних паперів – необхідність перереєстрації проданого цінного паперу з одного його власника на іншого.

Основними етапами розрахунково-клірингового процесу укладених угод з цінними паперами на фондовій біржі є:

  • реєстрація угоди на біржі;
  • підтвердження її реквізитів учасниками угоди;
  • передача грошей і цінних паперів від клієнтів брокерам;
  • передача грошей і цінних паперів брокерами до Розрахункової палати біржі;
  • передача цінних паперів Розрахунковою палатою до депозитарного центру для їх перереєстрації на нового власника;
  • перереєстрація цінних паперів в депозитарії на нового власника;
  • повернення цінних паперів (нових) до Розрахункової палати біржі;
  • передача грошей і цінних паперів Розрахунковою палатою брокерам;
  • передача брокерами грошей і цінних паперів їх новим власникам.

Час між укладенням угоди і розрахунками за угодою називається розрахунковим періодом. В країнах з розвинутою інфраструктурою фондового ринку розрахунковий період звичайно є фіксованою величиною. Наприклад, в Англії термін розрахунків за акціями дорівнює 10 дням, за облігаціями – 2, за ф’ючерсним контрактом – 1 дню.

Впродовж розрахункового періоду відповідні брокери повинні одержати від своїх клієнтів за куплені для них акції, з однієї сторони, грошові засоби, а з іншої – продані цінні папери або папери, які їх замінюють (сертифікати, свідоцтва та ін.).

В розрахунковий день брокер – продавець передає до Розрахункової палати цінні папери і одержує за них від Розрахункової палати відповідні грошові засоби (наприклад, чек). В той же час брокер – покупець передає до Розрахункової палати грошові засоби за куплені цінні папери, але одержати ці цінні папери, зареєстровані на нового власника, він зможе лише через декілька днів, необхідних для процесу їх перереєстрації в депозитарії. Покупцю акції надається право на одержання дивідендів за акцією з моменту укладення угоди на її купівлю, але право її власника він одержить лише з дати реєстрації акції відповідного акціонерного товариства в реєстрі його акціонерів.

Реєстр акціонерів ведеться реєстратором, який обслуговує дану компанію.