Основні вимоги, що пред’являються до біржових товарів, їх класифікація та стандартизація

Не всі товари можуть бути біржовими – це однозначно доведено всією історією біржової діяльності. Біржовими як правило, є сільськогосподарська сировина, енергоносії, цінні папери, валюта й інші фінансові інструменти. Як справедливо зазначено у вислові одного з відомих сучасних західних дослідників біржової справи Ф. Шварца, винесеного в епіграф до даного розділу, метою здійснення біржових операцій є не купівля гуртових партій товарів або фінансових інструментів, а отримання цінової інформації щодо майбутніх цін на них. Саме це дає змогу страхувати цінові та курсові ризики.

Об'єктами ф'ючерсної торгівлі є обмежена кількість стандартизованих за кількісними та якісними показниками товарів. До них належать близько 50 видів, однак вони становлять понад третину міжнародного товарообігу.

Пропонується поділити біржові товари лише на три великих групи, а саме:

І. Сільськогосподарська сировина, лісові товари та продукти їх переробки:

 1. зернові: пшениця, кукурудза, овес, жито, ячмінь, рис;
 2. сім'я олійних культур та продукти його переробки:
  • льон (зерно), бавовна (зерно), соя (боби);
  • соєва олія, соєвий шрот;
 3. жива худоба:
  • ВРХ (велика рогата худоба), живі свині, бройлери;
  • свине м'ясо бекон, свині стегна;
 4. текстильні товари:
  • джут;
  • натуральний, та штучний шовк, промита вовна та пряжа, бавовна;
 5. харчові товари:
  • цукор, кава, какао (боби);
  • рослинні олії;
  • яйця;
  • картопля;
  • арахіс;
  • концентрат апельсинового соку;
 6. пиломатеріали та фанера;
 7. натуральний каучук.

II. Промислова сировина:

 1. нафта-сирець та продукти її переробки: дизельне паливо, мазут, пропан, газолін, бензин;
 2. кольорові та коштовні метали:
  • алюміній, мідь, свинець, цинк, олово, нікель;
  • золото, срібло, платина, паладій;

III. Фінансові інструменти:

 1. Цінні папери та відсоткові ставки:
  • облігації, зобов'язання та векселі Казначейства СШA та інших держав Європи та Азії, депозитні сертифікати банків;
  • акції;
  • відсоткові ставки: 30-ти денні, LIBOR;
  • фондові індекси провідних бірж.
 2. Валюта:
  • британський фунт, євро, японська ієна, австралійська та канадський долари, мексиканське песо;
  • вклади в євродоларах.
 3. Похідні фінансові інструменти:
  • форварди;
  • ф'ючерси;
  • опцюни.
 4. Гібридні комбінації фінансових інструментів, наприклад, гібрид процентних та валютних інструментів тощо.
 5. Синтетичні комбінації, наприклад, опціон на ф'ючерсний контракт з пшеницею опціон на ф'ючерсний контракт з індексом акцій тощо.

Як уже відомо, біржова торгівля проводиться без пред’явлення товарів під час торговельної сесії. Отже, товар має виповідати таким вимогам, щоб його опис у біржовому контракті дозволяв продавцям і покупцям мати чітке уявлення щодо його кількісних та якісних характеристик. Оскільки біржова торгівля вимагає значної концентрації попиту і пропозиції, то біржові товари повинні відповідати таким характеристикам:

 • масовість;
 • здатність до стандартизації;
 • замінність;
 • вільне ціноутворення.

Крім кількісної стандартизації біржові товари мають чітко визначену якісну стандартизацію. Для кожного виду сільськогосподарської сировини у якості базового вибирається типовий сорт, згідно з яким здійснюється якісна градація інших сортів у даній товарній групі.

Ціна базисного сорту, яка максимально відображає споживчі якості товару даної групи, є базовою для визначення ціни на товари іншої якості.

На американських біржах котируються в основному у якості базових сортів м'яса та тверда озимі червоні пшениці. На всі інші сорти існує система знижок та надбавок до базисного сорту.

Масовість та здатність до стандартизації зумовлюють і таку наступну ознаку, як замінність. Саме ця ознака, характерна для фінансових інструментів зумовила їх успіх у біржовій торгівлі впродовж останніх 10-ти років ХХ-го ст.

Останньою за списком, але не за сутністю є ознака вільного ціноутворення. Саме вільне ціноутворення є головним критерієм дія відбору товару біржами. Причому процес ціноутворення на ринку чистої конкуренції, яким і є біржовий ринок, передбачає концентрацію попиту та пропозиції з метою встановлення справедливої ринкової ціни на такі товари, на які Інших способів визначити таку ціну просто не існує.

Об'єктами сучасної біржової торгівлі можуть бути лише товари, які відповідають вказаним вище характеристикам.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.