Учасники біржових сесій

Розглянемо окремо учасників біржової торгівлі товарних ф'ючерсних і фондових бірж.

Учасниками біржових операцій міжнародних ф'ючерсних бірж, які є їх засновниками, членами або клієнтами виступають:

 • як дилери:
 • потужні трейдери – торговельні ТНК. що укладають догоди за власні кошти та від власного імені;
 • промислові ТНК, що реалізують продукцію своїх підприємств;
 • плантаційні фірми, об'єднання фермерів, великі землевласники;
 • володарі елеваторів, холодильників, нафтових терміналів, газо- та трубопроводів;
 • переробні ТНК, які виступають покупцями сировини та продавцями продуктів її переробки;
 • державні організації різних країн, які здійснюють формування стратегічних запасів сировини, державних резервів худе;
 • державні банки та організації, які торгують коштовними металами, камінням худе.
 • як брокери:
  • брокерські фірми та брокерські доми, які укладають догоди від імені та за кошти клієнтів або від власного імені за кошти клієнтів;
  • комісійні фірми;
  • агентські фірми.

Найбільше значення у біржовій торгівлі відіграють потужні трейдери-торгівці, які займають визначне місце на світових товарних ринках. Як правило, це відомі брокерські фірми, які належать провідним фінансовим та промисловим групам. Наприклад, на ринку нафти та продуктів її переробки лише на Міжнародній нафтовій біржі (Лондон) ведуть торгівлю понад 300 фірм, зокрема незалежні нафтові компанії, міжнародні монополії худе. Членами цієї біржі є відомі європейські банки.

Саме концентрація капіталу та ресурсів біржових товарів дає змогу визначати справедливі біржові ціни, які служать орієнтиром для ринків у цілому.

Лише за умови участі у біржових торгах таких учасників на біржах України можливе становлення власне біржового ринку, яку інформаційного цінового центру. Торговці та фінансисти мають кошти для вкладання їх у процес створення спотових і, що найголовніше, майбутніх - ф'ючерсних цін. Таких коштів не мають виробники та переробники, які сьогодні в Україні є основними учасниками товарних, особливо, сільськогосподарських ринків.

Учасників міжнародної біржової ф'ючерсної торгівлі поділять на:

 1. спекулянтів;
 2. арбітражерів;
 3. хеджерів.

Спекулянті та їх різновид – арбітражери, які купують або продають ф'ючерсні контракти з метою отримання вигоди від різниці у цінах або гри на тенденціях зміни ціни у майбутньому є ділерами. Хеджери – це брокери, які виконують замовлення клієнтів щодо купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів з метою цінового страхування їх позицій на реальних ринках.

Ці види біржової діяльності будуть більш детально вивчатися у наступних параграфах. Заразом детальніше розглянемо центральну фігуру серед учасників біржової торгівлі – брокера.

Особливістю членства на фондових та валютних біржах є доля інституційних інвесторів, професійних торговців цінними паперами та банків. До інституційних інвесторів належать інвестиційні фонди, фонди копійчаного ринку, спекулятивні та хеджеві фонди, керівництво якими здійснюють високопрофесійні інвестиційні керуючі, фінансові інженери, які вміло управляють фінансовими ризиками, використовуючи ф'ючерсні та опціонні контракти, та їх гібридні та синтетичні комбінації.

Особливістю їх діяльності є не лише впровадження в управлінську практику існуючих фінансових інструментів та стратегій, але й вироблення абсолютно інноваційних. Саме такі учасники входять до складу членів провідних фондових бірж світу.

Близько 2000 інвестиційних фондів з $250 млрд. власного капіталу щодня працюють над тим, щоб примножити цю торбою. Таких учасників називають світовою фінансовою елітою. Їх імена знає увішай світ. До них належить Дж. Сорос, рівних якому по майстерності управління фінансами поки що немає. Статки тихий, хто у 1969 р. інвестував у його Quantum Fund $10.000 становлять сьогодні близько $6 млн. Відомими є також імена Ст. Друкенміллера, Дж. Робертсона, якого Business Week назвавши магістром чаклунства, Уолл Стріт, В. Нідерхоффера, автобіографічна книга якого вийшла у російському перекладі, М. Цвайга та багатьох інших.

До захоплюючих та глибоких за змістом належить книга "Біржа – гра на гроші", написана торговцем цінними паперами з Уолл Стріт під псевдонімом "Адам Сміт", у якій автор7 досліджує феномен фондової біржі, поведінку багатомільйонних інвесторів та таємничих інвестиційних керуючих – біржовиків.

Головною відмінністю дилерів та брокерів є ті, що дилер – це посередник у широкому розумінні цього слова, він приймає доля у процесі укладання догод безпосередньо, вкладаючи власний капітал, приймаючи на собі всі ризики.

Брокер – це посередник у вузькому розумінні цього слова, він лише відводити продавців та покупців, отримуючи за це винагороду у вигляді комісійних. Брокерська діяльність є основною у біржовій торгівлі. Для здійснення цієї діяльності брокер з клієнтом укладає договір на брокерське обслуговування.

Брокер в догодах може виступати від власного імені – тоді він укладає з клієнтом договір комісії, або від імені клієнта – тоді він укладає договір доручення.

Джерела:

 1. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.
 2. Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.
 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 270 с.
 4. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
 5. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум. Навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003. – 360 с.
 6. Лященко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Донецк: Сталкер, 1998. – 317 с.
 7. Масленников В.В. Биржевое дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
 8. Сохацька О.М. Біржова справа. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602 с.