Ціноутворення на продукцію виробничо-технічного призначення

Встановлення ціни є одним з найважливіших етапів цінової політики підприємства. Однак насамперед необхідно проаналізувати напрямки діяльності підприємства для чого треба мати інформацію про ринок, його стан, зміни та товар, інформацію про конкурентів та урядову політику в галузі ціноутворення, інформацію про виробництво, витрати та валові доходи.

Нині застосовуються різноманітні методи розрахунку ціни:

  • витратні методи,
  • розрахунок ціни залежно від попиту споживачів.

Суть витратних методів полягає в том, що підприємство розраховує ціну виходячи із власних витрат:

  • метод „витрати + прибуток”;
  • метод мінімальних витрат,
  • метод надбавки до ціни,
  • цільове ціноутворення,
  • метод встановлення ціни з урахуванням точки беззбитковості.

Метод встановлення ціни з урахуванням точки беззбитковості полягає в тому, що ціна виробу визначається на основі розрахунку найоптимальнішого обсягу виробництва, який дає змогу відшкодувати всі витрати підприємства за рахунок отриманих валових доходів виходячи з точки беззбитковості. Згідно з цим методом кількість виробленої продукції (Кв.п.) розраховується за формулою:

Кв.п. =Ву.п./(Цв –Вз),

де В у.п. – умовно-постійні витрати виробництва;

Цв – ціна виробу;

Вз – змінні витрати на одиницю виробу.

У цьому разі ціна виробу визначається так:

Цв =Вз +Ву.п./Кв.п.