Фактори формування ціни

Ринкове ціноутворення базується на загальних об’єктивних і суб’єктивних законах, що діють у суспільстві. Головними з них є закони вартості, пропозиції, товарно-грошового обігу, корисності благ.

Найважливішими елементами методології ціноутворення є принципи ціноутворення:

  • науковість,
  • цільова спрямованість,
  • безперервність,
  • єдність процесу ціноутворення.

Економічна сутність ціни проявляється насамперед через виконання нею окремих функцій:

  • облікової,
  • збалансування попиту та пропозиції,
  • стимулюючої,
  • розподільчої,
  • засобу розміщення виробництва.

На розмір ціни впливають такі фактори, як склад витрат виробництва, відстань від виробника до споживача, структура ціни, розмір прибутку, який бажає отримати виробник, кількість посередників і т.д.