Структура ціни та її складові

В залежності від області використання розрізняють шість основних видів цін.

До них відносяться оптові, закупочні, роздрібні, кошторисні ціни будівництва, тарифи на послуги, світові ціни.

Оптова ціна використовується промисловими та іншими підприємствами (організаціями) для визначення обсягу виробництва та реалізації продукції та отримання необхідного прибутку. Вона використовується, як правило, при реалізації продукції між юридичними особами. Оптова ціна підприємства складається з собівартості та прибутку.

Ціна виробника (заводська ціна) включає повну собівартість та нормальний прибуток.

Відпускна ціна це ціна, яка включає повну собівартість, нормальний прибуток та непрямі податки які передбачені законом для даної товарної позиції.

Відпускна ціна промисловості відрізняється від відпускної ціни підприємства якщо продукція реалізується через посередника (посточально-збутові, заготівельні підприємства, організації, оптові бази). При цьому посередники добавляють до оптових цін посточально-збутові націнки для покриття своїх витрат та отримання необхідного прибутку.

Ціна закупівлі це ціна, по якій торговий посередник закуповує товар у оптового посередника. Ціна закупівлі перевищує відпускну ціну на величину цінової нагороди оптового посередника.

Роздрібна ціна складається з оптової (опускній) ціні та торгової надбавки, яка необхідна для покриття витрат і отримання необхідного прибутку у торгівлі.

Тарифи встановлюються тільки на послуги виробничого і невиробничого характеру. Тарифи на послуги, як і оптові ціни, включають собівартість та прибуток.

Кошторисні ціни будівництва використовуються при будівельно-монтажних роботах.

Світові ціни використовуються при зовнішній торгівлі. Вони бувають на імпортну і експертну продукцію (товари, послуги).

В залежності від затвердження ціни підрозділяються на наступні види:

  • державні ціни і тарифи,
  • вільні ціни і тарифи.