Методика розрахунку прихованої інфляції

Прихована інфляція – це реальна знецінення грошей в легальній економіці, коли відносна стабілізація цін відбувається завдяки штучним адміністративним підоймам. У сучасних умовах це ускладнює товарно-грошові операції міжнародні підприємствами, між державою і підприємствами, обмежує швидкість обертання грошей в легальній сфері, призводить до зростання заборгованості, бартеризації економіки та ухилення в такий спосіб від оподаткування. Рівень прихованої інфляції реальне знецінення грошей розраховується за формулою:

Рпі=Д/Тр;

де Рпі – рівень прихованої інфляції;

Д – грошові доходи за мінусом податків та обов’язкових внесків;

Тр – обсяг роздрібного товарообороту та послуг.

Відношення критичної інфляції (Іі) до прихованої (Рпі) а саме:

Ізг=Іі/Рпі;

показує (Ізг) процент (індекс) зменшення грошової маси в обігу, яка обслуговує легальну економіку. Якщо припустити, що ці штучні чинники сприяють тінізації економіки, то, помноживши масу грошей в обігу (М) на зазначений коефіцієнт (Ізг), а саме:

Мл=М*Ізг;

можна оцінити масу грошей, яка обслуговує легальну економіку (Мл). Зменшивши на цю суму масу грошей в обігу одержимо:

Мт=М–Мл;

де Мт – оцінка маси грошей, яка обслуговує тіньову економіку.

Порівнявши цю оцінку з масою грошей, що перебуває поза банками. можна визначити ступень впливу адміністративних підойм на тонізацію грошового обігу.

Оцінку тіньової економіки можна зробити і на основі більш узагальнених характеристик. Так, наприклад, за даними мінстату країни грошові доходи населення досягли 50 млрд. грн., а роздрібний товарообіг 30 млрд. грн. Це означає, що на основі легальної економіки товарне забезпечення грошових доходів становить лише 60%, тобто тіньовий товарообіг досяг 40%. Це без обсягів нелегального експорту товарів, виручка від яких майже повністю залишається за межами країни.

Масштаби тіньової економіки можна одержати також шляхом порівняння статистичних даних про обсяг скорочення виробництва та використання матеріальних ресурсів. Таким чином, враховуючи прихований імпорт, контрабанду, а також легальний «човниковий» завіз товарів можливо визначити масштаб тіньової економіки.