Сутність економічної безпеки

Категорія економічної безпеки є досить новою в сучасній економічній літературі і тому ще не до кінця визначене її загальне поняття. Інколи економічну безпеку вважають як стан, в якому держава може суверенно, без втручання ззовні, визначати шляхи і форми власного економічного розвитку. Але не важко збагнути, що в цій дефініції економічна безпека визначається відносно держави і нічого не говориться про безпеку інших суб'єктів економічної діяльності суспільства: регіону, галузі, фірми, домогосподарства, окремої особи. Іноді економічну безпеку визначають як політико-економічну категорію, яка пов'язана з залежністю і незалежністю, стабільністю та вразливістю стосовно економічного тиску і шантажу, можливістю протидіяти втратам.

Як визначено вище, головними негативними наслідками небезпеки для кожної системи від внутрішніх і зовнішніх чинників є, по-перше, небезпека руйнації організаційної структури системи, що може призвести до її загибелі, втрати статусу; по-друге, не менш суттєвою небезпекою для кожної економічної системи є небезпека обмеження її діяльності, спрямованої на досягнення цілей розвитку згідно з визначеною суспільною місією. Всі інші види економічної небезпеки, як бачимо, пов'язані з визначеними, найбільш загальними і найбільш суттєвими формами небезпеки втрати власного статусу і обмеження цілей розвитку.

Отже, першою ознакою можливості економічної системи захищати себе від небезпеки руйнації з боку зовнішніх та внутрішніх чинників - це здатність зберігати власний статус і структуру згідно з визначеною суспільною місією, що характеризується як стійкість системи. Другою ознакою економічної безпеки, яка безпосередньо пов'язана і є похідною від стабільності, це здатність системи протистояти перешкодам розвитку. Конкретне проявлення останньої риси виявляється в здатності системи досягати поставлених цілей розвитку, що в менеджменті ми визначається як дієвість системи. Таким чином, найбільш суттєвими ознаками економічної безпеки системи є здатність її протистояти руйнації організаційної структури (стійкість) і перешкодам досягнення цілей розвитку (дієвість).

Економічна безпека – це стан і здатність економічної системи протистояти небезпеці руйнації, її організаційної структури і статусу, а також перешкодам досягнення цілей розвитку.

Отже, загальне визначення економічної безпеки повинно конкретизуватись для окремого суб'єкта економічної діяльності кожного інституціонального рівня. Наприклад, для держави економічна безпека - це здатність протистояти небезпеці руйнації її економічної системи і перешкодам макроекономічним цілям розвитку. Для фірми - це здатність збереження власного статусу і реалізації бізнес-плану за допомогою розвитку виробничої, фінансової та маркетингової систем. Але більш детально на характеристиці цих дефініцій ми зупинимось нижче.