Критерії і показники економічної безпеки

Стан економічної безпеки кожного суб'єкта господарювання характеризується за допомогою критеріїв та показників. Критерії економічної безпеки характеризують якісну площину, на основі якої формується протидія небезпеці. Наприклад, здатність економічної системи протистояти небезпеці визначається такими критеріями, як озброєність ресурсами, технологіями, організацією і рівнем розвитку виробництва, фінансів, менеджменту, маркетингу, юридичної і охоронної служб та інше.

Таким чином, критерій економічної безпеки - це ознака, на підставі якої визначається стан і здатність економічної системи протистояти проявам небезпеки.

У зв'язку з окремими критеріями формуються конкретні показники економічної безпеки. Якщо критерій визначає якісну основу економічної безпеки в окремому напрямку, то показник визначає кількісну характеристику цього явища.

Показник економічної безпеки є кількісною характеристикою здатності суб'єкта зберігати стан і протистояти небезпеці досягнення цілей розвитку згідно з визначеним критерієм.

Показники економічної безпеки і небезпеки є протилежними за змістом величинами. Вони характеризують стан одного й того ж критерію розвитку економічної системи, але з протилежних полюсів. Для кожної економічної системи і підсистеми існують власні критерії і показники безпеки. Як визначалось вище, розвиток небезпеки проходить два етапи. Поміж ними лежить граничний показник економічної небезпеки.

Граничне значення показника економічної небезпеки характеризує ймовірність втрати суб'єктом економічної діяльності статусу, структури, дієвості. (При цьому під дієвістю розуміється здатність суб'єкта економічної діяльності досягати поставлених цілей розвитку). Граничний показник економічної небезпеки має і протилежний показник - граничний показник економічної безпеки. Якщо в цілому ймовірність небезпеки для суб’єкта господарювання розвивається поміж 0 і 1, то математична величина граничного показника економічної безпеки дорівнює одиниці за винятком граничного показника економічної небезпеки. (При цьому доцільно показники економічної небезпеки визначати знаком «-» , а безпеки - «+»).

Граничний показник економічної небезпеки характеризує ймовірність реальної втрати суб'єктом господарювання власного статусу, структури та дієвості. Граничні показники економічної небезпеки згідно з критеріями формуються окремо для конкретних суб'єктів економічної діяльності.

Оскільки показник економічної безпеки визначає кількісну характеристику якісної сторони розвитку явища, останнє унеможливлює визначення універсального показника економічної безпеки. Безпека економічної системи характеризується великою кількістю показників згідно різних критеріїв. Як неможливо визначити різні споживчі вартості однією математичною величиною, так і показники економічної безпеки згідно з різними критеріями неможливо звести до однієї цифри. Справа в тому, що безпека системи залежить від великої кількості складових. Будь-який менеджер може підтвердити, що цілі розвитку системи в цілому та її підсистем, зокрема, часто не співпадають. Таким чином, розбіжність критеріїв і показників безпеки різних складових і рівнів економічної системи несе в собі неможливість визначення узагальнюючого показника безпеки. Спроби визначити подібні загальні показники безпеки не отримали практичного підтвердження.