Роль Міністерства внутрішніх справ в забезпеченні економічної безпеки

Значне, особливе місце в системі суб'єктів, структури органів економічної безпеки України займає Міністерство внутрішніх справ.

Роль органів внутрішніх справ в здійсненні економічної безпеки визначається їх функціями, внутрішньою структурою і широкими зв'язками з населенням. Згідно з Законом України «Про міліцію», одним з основних завдань міліції є захист власності від злочинних посягань. Для забезпечення цієї функції в складі міліції діють декілька управлінь, що мають завданням безпосередню боротьбу з економічною злочинністю. На сьогодні це, перед усім, Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ). До його складу входять відділи по боротьбі зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі, на споживчому ринку і в аграрному секторі, у процесі приватизації, інтелектуальній власності.

 

Організована злочинність кінцевою ціллю має привласнення економічних благ незаконним шляхом. Тому з повною підставою можна казати, що Департамент боротьби з організованою злочинністю також відіграє дуже важливу роль у здійсненні економічної безпеки держави. Безпосередню участь в цій діяльності беруть таки управління, як:

  • тактичної розвідки і оперативних розробок у сфері кредитно-фінансової і банківської системи;
  • тактичної розвідки і оперативних розробок у комерційних структурах та сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  • тактичної розвідки і оперативних розробок щодо кваліфікованих видів вимагань, бандитизму та незаконного обігу зброї;
  • тактичної розвідки і оперативних розробок по боротьбі з міжнародною злочинністю.

Значна кількість спеціалізованих департаментів (по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, пожежної охорони, державної автоінспекції, державної служби охорони, внутрішніх справ на транспорті) також відіграє важливу роль в здійсненні економічної безпеки на всіх суспільних рівнях. Фахівці МВС працюють у складі слідчо-оперативних груп Генеральної прокуратури України з розслідування резонансних кримінальних справ (нам здається, що ці підрозділи варто називати службами захисту від економічних злочинів, а не боротьби з економічними злочинами.).