Учасники й зміст колективного договору

Колективний договір укладається на підприємствах, в організаціях, що використовують найману працю, мають права юридичної особи, незалежно від форм власності, між власником або уповноваженим його представником і трудовим колективом в особі профспілкового комітету. Структура і зміст колективного договору, термін його дії (від одного року до трьох років) визначаються сторонами.

У колективний договір включаються взаємні зобов'язання роботодавця (менеджменту) і найманих працівників з наступних питань:

 • ефективна робота підприємства, організації й благополуччя членів профспілки в значній мірі взаємозв'язані, отже, обидві сторони зацікавлені в створенні й підтримці інноваційних і гармонійних відносин між працею й менеджментом;
 • відмінності в підходах або непорозуміння вирішуватимуться за допомогою тісних і відкритих контактів, взаємної довіри й пошани, витікаючих з визнання аксіоми, що люди – найбільш важливий ресурс підприємства, каталізатор його прогресу;
 • форми, системи й розміри оплати праці, доплати, надбавки, система преміювання, поліпшення якості життя;
 • механізм регулювання оплати праці, виходячи із зростання цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колективним договором;
 • забезпечення зайнятості, перенавчання, можливості просування, умови вивільнення працівників;
 • тривалість робочого часу й часу відпочинку, відпусток;
 • поліпшення умов і охорони праці працівників, зокрема жінок і підлітків;
 • добровільне й обов'язкове медичне й соціальне страхування;
 • екологічна безпека й охорона здоров'я працівників на виробництві;
 • забезпечення нормальних умов функціонування профспілок;
 • контроль за виконанням колективного договору, порядок внесення до нього змін і доповнень, відповідальність сторін;
 • відмова від страйків за умовами, включеними в колективний договір, за своєчасного й повного їх виконання.

Сторони колективного договору обмежені у своїх зобов'язаннях наступними принципами:

 • якщо умови колективного договору погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, вони визнаються недійсними;
 • колективний договір не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною, галузевою або територіальною угодами.

Зобов'язання колективного договору у сфері зайнятості передбачають:

 • збереження кількості робочих місць через заміщення вибулих новими;
 • створення умов для професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
 • соціальні гарантії й заходи соціальної підтримки працівників, що вивільняються;
 • надання матеріальної або іншої допомоги сім'ям працівників під час втрати ними роботи і заробітку.

Відмова від ведення переговорів щодо укладання колективних договорів розцінюється як порушення трудового законодавства. Колективний договір може укладатися й у структурних підрозділах підприємства в межах їх компетенції.

Контроль за дотриманням колективних договорів і угод здійснюють:

 • професійні спілки, Федерація працедавців України як органи, що представляють інтереси найнятих робітників і власників засобів виробництва, як сторін угод і договорів;
 • органи Міністерства праці й соціальної політики;
 • фінансові органи;
 • вищий нагляд за дотриманням умов колективних договорів і угод здійснює Генеральний прокурор і підлеглі йому прокурори.