Сутність ефективності праці

Ефективність праці – один з найважливіших показників, що характеризує результативність трудової діяльності людей, яка знаходить свій вираз у якості життя працівника, сім'ї й суспільства. Ефективність праці можна визначити як оптимальне використання економічних ресурсів. Для з'ясування сутності ефективності праці, визначення її показників, необхідно розрізняти зміст понять «ефективність» і «ефект».

Ефект – абсолютна величина, що означає результати будь-якого процесу. Під трудовим ефектом розуміються результати людської праці, спрямованої на виробництво матеріальних благ і послуг.

Результат трудової діяльності завжди важливий, проте необхідно знати якою ціною, якими витратами економічних ресурсів він досягнутий. Один і той же ефект може бути одержаний різними способами, з різними витратами економічних ресурсів, і навпаки, однакові витрати праці можуть дати різні результати. Необхідне порівняння результатів трудової діяльності працівників з витратами їх праці.

Коли підприємство може виробляти ту саму кількість матеріальних благ і послуг, зменшивши витрати економічних ресурсів або, якщо підприємство здатне виробляти більшу кількість продукції при тій же кількості економічних ресурсів, говорять, що ефективність праці зросла.

Сумірність ефекту й витрат на його досягнення – основа ефективності праці. Тому ефективність праці – це відношення результату до витрат.

Найбільше підвищення ефективності праці досягається в тому разі, якщо суб'єкти соціально-трудових відносин – працівники, роботодавці, державні структури на робочому місці, підприємстві, галузі, у суспільстві є соціальними партнерами, зацікавлені й прагнуть зменшити витрати до мінімуму, а результати збільшити до максимуму.

Процес ефективності праці, що постійно підвищується, – це максимум продукції при мінімумі витрат. Усе більшої значущості підвищення ефективності праці набуває у сфері виробництва товарів і послуг. Великі резерви є у сфері домашньої праці й особистого підсобного господарства, а також у раціональнішому використанні вільного часу.

Підвищення ефективності праці, співвідношення результатів і витрат, особливо в економіці перехідного періоду, є основною проблемою економічної теорії й господарської практики.