Політика щодо доходів населення

Одним з найважливіших напрямів державної соціальної політики повинна стати політика збільшення грошових доходів населення, яка охоплюватиме всі верстви як працюючого, так і непрацюючого населення.

Пріоритетними напрямками політики щодо посилення державного впливу на зростання грошових доходів і платоспроможності населення повинні бути:

  • удосконалення податкового законодавства з метою зменшення податкового навантаження як на фонд оплати праці, так і на доходи громадян;
  • уповільнення процесів розшарування населення за рівнем доходів і майновим станом, через податкове регулювання грошових доходів, створення передумов для формування й закріплення широкого прошарку середнього класу;
  • стимулювання населення до придбання приватної власності, у тому числі й землі, отримання від цього доходів;
  • сприяння створенню нових робочих місць на підставі широкого розвитку малого й середнього бізнесу, самозайнятості, активізації інвестиційних процесів в економіці, реформування земельних і майнових відносин;
  • забезпечення реалізації державних гарантій щодо індексації заробітної плати для підтримки її стабільного реального рівня;
  • упровадження заходів щодо підвищення довіри населення до банківської системи через збільшення фонду гарантування внесків фізичних осіб й упровадження дієвого механізму страхування внесків фізичних осіб у комерційних банках України;
  • реалізація програм боротьби з бідністю, а також програми компенсації знецінених грошових вкладів громадян;
  • упровадження дієвих механізмів погашення заборгованості з виплати заробітної плати, посилення відповідальності керівників і власників підприємств за порушення законодавства про працю.