Вимірювання й наслідки безробіття

Безробіття – важливий стимулятор підвищення порядку, дисципліни, організованості, відповідальності, активності населення, що працює, але це й велике суспільне зло. Усі країни докладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдавалося ліквідовувати його повністю, оскільки завжди існує фрикційне й структурне безробіття, що є неминучими. Навіть у таких країнах з розвиненою соціальною ринковою економкою як Японія, ФРН, США й інших кількість безробітних не була менше 1,5 % загальної кількості працездатних. Узагалі ж експерти Міжнародної організації праці вважають, що в подальші роки в середньому у світі безробіття становитиме близько 10 % і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна.

Для характеристики безробіття оперують наступними взаємопов'язаними показниками:

 • Рівень безробіття – це відсоток безробітних у загальній чисельності працездатного населення. Наприклад (цифри умовні), якщо в країні з 20 млн. працездатних 2,0 млн. не мають і шукають роботу, то рівень безробіття в ній досягає 10 % (2,0 : 20) * 100 %.
 • Природна норма безробіття – це нормальний мінімально можливий у країні рівень безробіття, за якого існують лише два неминучих його види, – фрикційне й структурне, і немає «головного»– циклічного безробіття. При цьому число вільних робочих місць у цілому дорівнює кількості людей, що шукають роботу.
 • Повна зайнятість – це відсутність циклічного безробіття й таке становище із зайнятістю в суспільстві, під час якого безробіття не перевищує своєї природної норми (приблизно 5-6,5%).

Використання тільки кількості безробітних, які офіційно отримали цей статус, не дає достатньо точного уявлення про становище на ринку праці й спотворює рівень безробіття:

 1. За даними статистики безробітними вважають тих, хто активно шукає роботу. На практиці дуже важко розмежувати тих, хто шукає роботу (вони входять до складу безробітних), і тих, хто шукав роботу, не знайшов, втратив надію й перестав її шукати. Проте ці люди не вважаються вже безробітними, що занижує рівень безробіття.
 2. Неправдива інформація. Деякі люди заявляють, що активно шукають роботу, а насправді вони її не шукають і працювати не хочуть. Заявивши про бажання знайти роботу, вони якийсь час отримують допомогу по безробіттю і вважаються безробітними, що завищує рівень безробіття.
 3. Тіньова економіка також завищує рівень безробіття, оскільки можливо, що людина, яка займається підпільним бізнесом, працює на неформальному ринку праці, має земельний наділ, називає себе безробітним.

Економічні, соціальні й моральні втрати від безробіття:

 • серед негативних наслідків безробіття головним є недовипуск продукції, втрата частини ВНП;
 • зниження життєвого рівня в тих, хто позбувся робочого місця;
 • втрата ними кваліфікації й самоповаги, моральний занепад, можливий розпад сім'ї;
 • зростання податків у суспільстві (для покриття зростаючих виплат матеріальної допомоги безробітним);
 • скорочення сукупного попиту;
 • це трагедія особистості й суспільства в цілому;
 • безробіття породжує в «зайвих людей» синдром непотрібності, руйнує психіку, призводить до зростання злочинності, наркоманії, проституції й т.п.;
 • зростання соціальної й політичної напруженості в суспільстві.