Сутність і структура заробітної плати. Номінальна й реальна заробітна плата

Сутність і структура заробітної плати. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган, виплачує працівнику за виконану роботу, надані послуги.

Заробітна плата складається з наступних структурних елементів:

 1. Основна заробітна плата;
 2. Додаткова заробітна плата;
 3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, норми, виробітку, норми обслуговування, посадових обов'язків). До її складу належать:

 • винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;
 • оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника;
 • оплата праці висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • вартість продукції, виданої працівникам за натуральної форми оплати праці. Така продукція оцінюється за цінами, що не вище собівартості і в розмірі, який не перевищує 50 відсотків нарахованої заробітної плати за місяць.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлену норму, за трудові досягнення, ініціативу, творчість і особливі умови праці. Вона містить доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні й компенсаційні виплати включають винагороди та премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні й інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або провадяться понад встановлені зазначеними актами й нормами. До них належать:

 • винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);
 • премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачувані відповідно до рішень уряду;
 • премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки й технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів будівництва, своєчасне постачання продукції на експорт і інші;
 • премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
 • одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі).

Номінальна й реальна заробітна плата

Номінальна (грошова) заробітна плата – це сума грошей, одержувана робітником за відпрацьований час: годину, день, тиждень. Реальна заробітна плата – сума товарів і послуг, які можуть бути придбані робітником на його номінальну заробітну плату. Реальна заробітна плата залежить від:

 • розміру номінальної зарплати;
 • розміру стягуваних податків;
 • рівня цін споживацьких товарів і послуг.