Зміст відносин природокористування. Підстави виникнення і припинення відносин природокористування

Змістом відносин природокористування є взаємні права та обов'язки природокористувачів. У системі прав та обов'язків природокористувачів можна виділяти загальні та спеціальні права та обов'язки.

Загальні права та обов'язки – це такі, що властиві всім суб'єктам природокористування незалежно від видів об'єктів.

Спеціальні права та обов'язки визначаються в залежності від природного об'єкта і належать користувачам тільки конкретного природного об'єкта (землі, надр, вод тощо).

Загальними правами природокористувачів є наступні:

 • використовувати природні об'єкти відповідно до їх цільового призначення;
 • експлуатувати корисні властивості природних ресурсів;
 • передавати ресурси у вторинне користування на умовах, визначених законом;
 • отримувати компенсацію за поліпшення якості природних ресурсів у разі їх вилучення;
 • подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної користувачам.

Загальними обов'язками природокористувачів виступають наступні:

 • забезпечувати цільове використання природних ресурсів;
 • раціонально використовувати природні ресурси;
 • здійснювати заходи по охороні природних об'єктів;
 • своєчасно вносити плату за спеціальне природокористування;
 • не порушувати прав інших природокористувачів;
 • компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням і негативним впливом на природу.

Підставами виникнення відносин природокористування є відповідні юридичні факти. Для загального природокористування таким юридичним фактом є волевиявлення суб'єкта на основі чинної правової норми, яка передбачає і дозволяє здійснювати таке користування. Для спеціального природокористування потрібен певний юридичний склад (при цьому для кожного окремого виду він має свою специфіку), який у загальному охоплює:

 • волевиявлення суб'єкта (як правило, це подання письмового клопотання);
 • отримання дозволу на спеціальне використання. Загальний порядок отримання таких дозволів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. «Про Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;
 • прийняття рішення про передачу у користування конкретної частини природного об'єкта або укладення договору оренди;
 • відведення частини цього об'єкта в натурі;
 • при потребі отримання інших документів, зокрема погоджень з відповідними державними органами.

Підстави припинення права природокористування закріплені галузевим законодавством і є загальними для різних видів користування та спеціальними для окремих видів, в залежності від об'єктів.

Загальними підставами припинення права спеціального природокористування є наступні:

 • закінчення строку користування;
 • припинення діяльності юридичної особи чи смерть громадянина-користувача;
 • добровільна відмова від користування об'єктом;
 • використання природного об'єкта не за цільовим призначенням;
 • невнесення плати за спеціальне природокористування;
 • використання природних об'єктів у такий спосіб, що призводить до погіршення їх якості;
 • вилучення (викуп) об'єкта для загальнодержавних потреб.