Функції управління в галузі охорони довкілля

Функції управління в галузі охорони довкілля – це особливі види діяльності за напрямами і змістом суб'єктів управління, що є необхідні для організації охорони довкілля (або основні напрями діяльності відповідних суб'єктів щодо організації охорони довкілля).

Як зазначається в ст. 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

До основних функцій в цій галузі можна віднести:

 • облік в галузі використання природних ресурсів і охорони довкілля;
 • ведення державних кадастрів природних ресурсів;
 • просторово-територіальний устрій об'єктів природи;
 • розподіл та перерозподіл природних ресурсів;
 • екологічне прогнозування;
 • екологічне програмування;
 • моніторинг довкілля;
 • інформування про стан довкілля;
 • ліцензування і видача дозволів в галузі використання природних ресурсів;
 • лімітування в галузі використання і охорони довкілля;
 • екологічне нормування і стандартизація;
 • екологічний контроль;
 • екологічна експертиза та інші.

У літературі виділяють різні групи функцій екологічного управління, об'єднуючи їх в певні класифікаційні групи. Так, поділяють функції управління в галузі охорони довкілля на комплексні (міжгалузеві), до яких належить екологічне прогнозування, екологічна експертиза, екологічний моніторинг та інші і моноресурсові (галузеві) – розподіл і перерозподіл природних ресурсів, ведення кадастрів тощо. Автори іншого підручника виділяють три групи функцій: організаційні (облік природних ресурсів, екологічне планування, прогнозування та ін.); попереджувально-охоронні (моніторинг, екологічна експертиза, екологічний контроль); інші функції (екологічне інформування, стандартизація і нормування, вирішення екологічних спорів).