Он-лайновий споживач. Перспективи та проблеми обслуговування

Користувачі схильні негативно реагувати на звернення, єдина мета якого складається в продажу товарів або послуг. Вони самі вирішують, яку маркетингову інформацію, по яким товарам та послугам, на яких умовах вони будуть отримувати їх. В он-лайновому маркетингу саме користувач, а не компанія, приймає рішення про взаємодію та керує ними.

Користувачі можуть ініціювати отримання реклами та інформації від виробників та продавців, а також самостійно визначати характеристики необхідної торгової пропозиції.

Нові можливості он-лайнового споживача означають, що він стає ініціатором та керівником процесу обміну; суб’єктам господарювання та їх представникам приходиться брати участь в обміні. Але навіть після входження представників у процес обміну саме споживачі установлюють правила гри, часто «відгороджуючи» від виробників «стіною »агентів та посередників. Покупці самі визначають, яка інформація їм необхідна, які пропозиції їм цікаві та яку ціну вони здатні заплатити.

Джерела:

  1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Финпресс, 1998. – 516 с.
  2. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
  3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., СПб.: Вильямс, 1998. – 685 с.
  4. Титова В. А. Маркетинг. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.