Класифікація й аналіз Internet-бізнес додатків, їх функціональні можливості

Більшість Internet- і Intrаnet-додатків визначаються як «статичні» або «динамічні» залежно від змісту і доступу до даних. Обидва класи додатків (нарівні з простими додатками накопичення даних) можуть бути розвинені в транзакційні бізнес-додатки.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.}