Забезпечення захисту у платіжних системах

Щодо захисту комерційної інформації їх поділяють на дві групи:

  • системи на основі пластикових карток;
  • системи на основі цифрових грошей.

Порівняльний аналіз безпеки електронних платежів з використанням різних Internet-систем наведений у таблиці:

Платіжна Internet-система Рівень безпеки Конфіденційність
WebMoney Transfer Уся інформація, яка передається каналами Internet, закодована із стійкістю не менш, ніж RSA з довжиною ключа у 1040 біт Цілком анонімна система для покупця і продавця
CyberPlat Система використовує асиметричний алгоритм криптографічного перетворення (ключ у 512 біт) Для покупця система неанонімна
PayCash Система використовує шифрування з відкритим (RSA з довжиною ключа у 1024 біт) і закритим ключем (ключ у 160 біт) Цілком анонімна система для покупця. Продавець банком не визначається

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.