Типи платіжних систем на основі електронних чеків

Чеки як платіжний засіб широко використовуються в Америці. У нашій країні чеки не знайшли поширення. Проте електронні магазини можуть приймати чеки від американців в оплату за товари та послуги.

Ключовою інформацією для платежу чеком є:

  • код банку, в якому відкритий рахунок,
  • номер чекового рахунку.

Чек може оплатити лише банк, в якому знаходиться відповідний чековий рахунок, і для оплати необхідно подати сам чек. Інший банк може прийняти чек для виплати на інкасо – він перешле цей чек до потрібного банку та візьме за свої послуги комісійні. В Україні існують банки, які приймають чеки до оплати (гроші виплачуються за два – чотири тижні).

Можна виділити кілька типів платіжних систем за тим, як вони підтримують роботу з чеками:

  • виступають як посередник для прийому чеків покупця для продавця, але потребують наявності в продавця Меrchant Account;
  • забезпечують авторизацію чеків покупця від продавця і не потребують Меrchant Account;
  • системи без посередників – клієнт платить чеком продавцю. Продавець має передбачити авторизацію чека;
  • підтримують оплату чеком, яку здійснює споживач споживачеві або компанія – компанії, але не надають послуг авторизації чеків продавцям товарів.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.