Мета, завдання та функції системи маркетингу підприємства

Система маркетингу підприємства охоплює всі засоби, які фірма може застосувати для впливу на попит свого товару.

Інструменти маркетингу можна поєднати в такі основні групи:

  • товар і товарна політика – визначення товарів, які продаватиме фірма;
  • ціна і цінова політика;
  • система збуту (система розподілу товарів) – визначення шляхів, якими товари рухатимуться від виробника до споживача (прямий продаж чи використання посередників – оптових та роздрібних торговців);
  • сервісне обслуговування та підтримка споживачів.

Товар і товарна політика. В умовах організації торгівлі певними товарами в Internet, необхідно з'ясувати: хто буде споживачем товару; яка місткість ринку даного товару; яка буде реакція конкурентів.

Стосовно електронної комерції можна виділити дві основні групи продуктів:

  • інформаційні – найбільш широко представлені в Internet, можуть надаватися безплатно з метою реклами та просування торгової марки, або ж за гроші з метою отримання прибутку;
  • матеріальні (транзакційні) є основним джерелом прибутку фірм.

Ціна і цінова політика. У середовищі Internet існує можливість перенесення частини вартості продукції на іншу особу, наприклад, за рахунок рекламодавців, реклама яких буде представлена на сервері.

Система збуту. Перевагою Internet є можливість використання прямих продажів – за рахунок автоматизації процесів збору замовлень, здійснення платежів, ведення баз даних покупців, дослідження кон'юнктури ринку, визначення попиту та пропозиції на конкретні види товарів, підтримки зв'язку зі споживачами.

Сервісне обслуговування та підтримка споживачів можуть бути покращені за рахунок надання в Internet: додаткової інформації про товари (особливо високотехнологічні); відповідей на часто задавані питания (FAQ); зворотного зв'язку зі споживачами (відстежування, аналіз та відповіді на запити), який реалізується шляхом створення саll-центрів, сhat-сторінок та дискусійних груп на сайті.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.