Альтернативні торгові системи: характеристика та аналіз

Альтернативні торгові системи (АТS – Аlternative Trading Systems) – фактично нові торгові майданчики, що є конкурентами класичних бірж. Технологія електронної торгівлі значно дешевша, ніж стандартна біржа як для творців електронних торгових систем, так і для їх користувачів. Новинкою серед бізнес-моделей функціонування фондового ринку є Електронні комунікаційні мережі (ЕСN – Electronic Communication Networks). Еволюційно відбувається переорієнтація інфраструктури фондового і грошового ринків на індивідуального інвестора. Internet-брокери прийшли в цей сектор послуг, використовуючи прямий і відкритий доступ до фінансових ринків.

Завдяки зниженню цін на комунікаційні послуги і персональні комп'ютери за останні два-три роки зріс новий сектор ринку послуг щодо он-лайн трейдингу – здійснення торгових операцій щодо формування и управління інвестиційним портфелем через Internet.

Internet спростив прийом ордерів і забезпечив доступ до інформаційних ресурсів, які раніше були доступні лише обраним. Через Internet пропонується концептуально новий набір інтерактивних послуг, причому цілодобово – потік котировок у реальному часі, засоби візуалізації і технічного аналізу даних, новини і звіти компаній, відстеження стану інвестиційного портфеля (склад і поточна вартість та прибутковість активів), рекомендації на купівлю і продаж, дослідження ринку взагалі и окремих його сегментів, дискусійний клуб з іншими інвесторами, здійснення навчальних транзакцій на тренувальному рахунку і т.д.

Виник клас «професійних приватників» – так званих денних трейдерів. Вони значну частину часу проводять, торгуючи на ринку й управляючи особистим капіталом, не виходячи зі своєї квартири або офісу.

В Європі реалізовуються плани інтеграції Лондонської і Франкфуртської фондових бірж, що передбачає створення єдиного торгового майданчика із загальним лістингом, кліринговою палатою, правилами та ін. Основною метою проекту є уніфікація процедур і полегшення доступу до торгів максимально можливій кількості учасників.

Електронна торгівля поступово стирає відмінності між брокерами і біржею. Сьогодні електронні торгові системи стали майже повністю автоматизованими, виконуючи дві основні функції біржі – звести продавця і покупця і забезпечити виконання операцій.

Електронна торгівля цінними паперами в ЕСN і АТС дозволяє усунути посередників (брокерів і ділерів, у тому числі маркет-мейкерів, інвестиційних консультантів і інших професійних учасників), які раніше мали майже ексклюзивний доступ до інформації і біржі.

Індивідуальні інвестори, відчувши переваги АТС, виявили бажання торгувати, прийшовши додому з роботи – коли всі біржі вже закриті. Раніше торгівлею на «вечірньому» ринку займалися лише великі інвестори, що створили цей ринок «під себе» на основі технологи електронних мереж. Такий попит спричиняє необхідність збільшити тривалість торгової сесії, аж до організації цілодобових торгів, що особливо важливо для індивідуальних інвесторів, які знаходяться в різних часових поясах.

Конкуренція як між брокерами, так і серед фінансових провайдерів і торгових майданчиків уже зміщується у сферу якості (а не ціни) і створення нових інтегрованих продуктів.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.