Типи і категорії електронної комерції

Існує два типи електронної комерції: торгівля інформацією і торгівля товарами. Товари можуть бути представлені в електронній формі (інформація, програмне забезпечення і т. ін.). їх називають «м'якими». Всі інші – речові товари, товари-предмети – називають «жорсткими».

Нині виділяють чотири напрями Е-комерції залежно від взаємодіючих у її системах агентів:

  • бізнес для бізнесу (В2В) – торговельні майданчики для гуртової торгівлі;
  • бізнес для споживача (В2С) – Інтернет-крамниці;
  • бізнес для адміністрації (В2А) – угоди укладаються між компаніями и урядовими організаціями;
  • споживач для адміністрації (С2А) – ще не існує. Однак, із зростанням категорій бізнес-споживач і бізнес-адміністрація уряди можуть розширити електронну взаємодію в таких сферах, як наприклад, соціальні виплати;
  • споживач для споживача – взаємодія користувачів для обміну комерційною інформацією, досвідом, аукціонною торгівлею між фізичними особами тощо.

Інструменти, якими фірма користуватиметься для реалізації можливостей електронної комерції:

  • бізнес-додатки;
  • електронні магазини;
  • шлюз в ЕDІ-систему;
  • зв'язок із фінансовими організаціями через різні платіжні системи.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.