Концепція “Web Response”

«Web Response» розуміють як систему технічних, програмних та організаційних заходів і ресурсів, які сприяють ефективній реалізації Internet-технологій, зокрема для електронної комерції.

Особливе місце серед систем Web-підтримки займають системи збору та аналізу інформації. Дані збираються з різних джерел: служб обслуговування клієнтів, введення замовлень, продажу, а також з web-сайтів і т.д. Потрібно консолідувати всі дані в одне джерело з уніфікованим уявленням про користувача, в межах якого вони агрегуються.

Прикладом системи підтримки, який демонструє найповнішу та найуспішнішу спробу вирішення цих задач, може послужити комплекс Оracle Data Mining Suite. Комплекс аналізує минуле і використовує його як основу для прогнозу на майбутнє. Аналізуючи профілі «кращих» клієнтів, Оracle Data Mining Suite, зокрема, допомагає ідентифікувати інших людей, які ще не є найбільш цінними клієнтами, але відповідають профілям тих, хто ними вже став.

У додаток Оraclе СRМ 11 і використовуються засоби data mining для проведення сфокусованих цільових маркетингових кампаній, направлених на групи клієнтів, які з великою ймовірністю відгукнуться на пропозиції. Оracle Data Mining Suite можна застосовувати при використанні розумно заданих значень за умовчанням для відповіді на деякий набір заздалегідь специфікованих бізнес-питань, включаючи:

  • Які клієнти, можливо, відгукнуться на пропозицію, здійснену електронною поштою або прямим адресним розсиланням?
  • Які клієнти, можливо, залишаться лояльними?
  • Які клієнти будуть «прибутковими»?

Оracle Personalization забезпечить персоналізацію у масштабі реального часу для каналів продажу е-бізнесу, таких як Web-магазини, середовища здачі додатків в оренду і центри обробки дзвінків. Комплекс надає інтегрований механізм видачі рекомендацій (у масштабі реального часу), який буде повністю вбудований в СУБД Оracle 91. Він розроблений для розв'язання проблем обробки величезних обсягів даних Web і забезпечує персональні (1:1) відносини, необхідні е-бізнесу, щоб витримувати сучасний рівень конкуренції.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.