Е-бізнес і Е-комерція: порівняльна характеристика

Електронний бізнес (Е-бізнес) – ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою створення прибутку.

Електронна комерція (Е-комерція) є найважливішою складовою електронного бізнесу. Це різновид бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з допомогою Іnternet або будь-якої іншої інформаційної мережі (мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установи тощо).

У матеріалах Європейської комісії в ESPRIT (www.cordis.lu/esprit/home.html) наводяться такі моделі електронної комерції:

  • електронна крамниця;
  • електронний довідник-каталог;
  • електронний он-лайновий аукціон;
  • електронний торговельний центр;
  • віртуальне співтовариство;
  • віртуальний центр розробки;
  • інформаційний брокер;
  • провайдер бізнес-операцій;
  • інтегратор бізнес-операцій тощо.

Електронна крамниця – спеціалізований Wеb-сайт, що належить фірмі-виробнику, торговій фірмі тощо и призначений для просування товарів на ринку, збільшення обсягу продажів, залучення нових покупців.

Електронний довідник-каталог – спеціалізований Wеb-сайт для проведення тендерів серед постачальників.

Електронний он-лайновий аукціон – одна з найперспективніших галузей електронної комерції; програмно-інформаційна тематична база з пошуковими засобами, в якій містяться описи товарів, допущених до торгів.

Електронний торговельний центр (Е-таll, електронний мол) – Wеb-сайт, що містить безліч електронних крамниць і каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування (інколи під відомою маркою), які спільно виконують додаткові функції, використовують систему здійснення захищених платіжних трансакцій тощо.

Оф-лайновий бізнес – бізнес, який здійснюється у традиційній формі без використання можливостей глобальних інформаційних мереж.

Он-лайновий бізнес – бізнес, який здійснюється з використанням апаратних і програмних можливостей глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

Бізнес-процес – сукупність пов'язаних між собою процедур або операцій (функцій), які реалізовують певне бізнес-завдання або політичну мету підприємства, як правило, в межах його організаційної структури.

Для того, щоб зв’язати канали постачання та збуту існує багато способів. Один з низ – ERP.

ERP – система планування ресурсів підприємства; програмне забезпечення нового покоління для планування ресурсів підприємства.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.