Основні форми Internet-торгівлі: електронні крамниці та ін.

Для забезпечення усіх процесів у складі бізнес-порталу можуть функціонувати такі сервіси:

  • електронні офіси підприємств;
  • поштові сервери;
  • списки розсилання;
  • електронні торговельні майданчики;
  • електронні аукціони;
  • система автоматизації бартерних операцій;
  • електронний бізнес-центр;
  • рекламна Інтернет-агенція тощо.

Електронний офіс. Використовують його для підтримки і розповсюдження власної інформації, забезпечення функцій електронної комерції та управління зв'язками з клієнтами.

Поштовий сервер. Кожний користувач бізнес-порталу під час реєстрації одержує власну поштову скриньку на поштовому сервері. Вона необхідна для отримання інформації від постачальників і клієнтів, які не є користувачами цього бізнес-порталу. В такому разі вся інформація, що надходить, міститься в базі даних про клієнтів електронного офісу.

Служба списків розсилання. Забезпечує можливість отримання новин і аналітичних матеріалів від інформаційних служб бізнес-порталу на адресу електронної пошти фірми.

Електронні торговельні майданчики (торговельні концентратори). Об'єднують постачальників і споживачів для здійснення операцій купівлі-продажу.

Електронні аукціони. У складі бізнес-порталу абонентам можуть бути доступні як прямі, так і зворотні електронні аукціони.

Прямі аукціони здійснюються постачальниками двома шляхами:

  • постачальник публікує лот, а споживачі проводять постійне голосування для визначення кінцевої ціни товару або послуги;
  • постачальник публікує лот для ознайомлення споживача і вказує дату проведення торгів. Після цього протягом кількох хвилин проводяться торги і здійснюється придбання товару або послуги.

Зворотні аукціони являють собою тендери і колективні закупівлі.

Електронний бізнес-центр. Об'єднує компанії і приватних підприємців для інформаційного обміну. Клієнти мають можливість публікувати свої прес-релізи, які класифікують по галузях і різновидах бізнес-діяльності.

Рекламна Internet-агенція. Разом з іншими засобами відкриває широкі можливості для проведення рекламних компаній і маркетингових досліджень своїх клієнтів.

Бізнес-портали можуть надавати и інші інформаційні послуги залежно від політики своїх провайдерів, їх фінансових і технічних можливостей. Послуги бізнес-порталів – платні.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.