Поняття та класифікація платіжних систем

Електронна платіжна система – це автоматизована інформаційна система, призначена для проведення розрахунків в Internet між фінансовими, комерційними, виробничими, урядовими організаціями, а також окремими користувачами.

Основні вимоги до платіжних систем:

 • дотримання конфіденційності (дані, наприклад, номер кредитної картки, повинні бути відомі лише тим, хто має право їх знати);
 • збереження цілісності інформації (сума чи інші параметри транзакції не можуть бути змінені);
 • надання засобів оплати (можливості оплати певними, доступними платнику способами);
 • забезпечення аутентифікації (засвідчення, що платник чи отримувач платежу – саме ті, за кого себе видають);
 • проведення авторизації (визначення, чи має платник кошти для здійснення платежу);
 • мінімізація плати за транзакцію.

Залежно від використовуваного вигляду цифрові гроші можуть бути класифіковані:

 1. Обмін інформацією відкритим текстом. По суті, це не система, а найпростіший спосіб оплати в мережі Інтернет - за допомогою кредитної карти (як при замовленні по телефону). Він здійснюється за допомогою передачі по мережі всієї інформації (номер карти, ім'я і адреса власника) без яких-небудь особливих заходів безпеки.
 2. Системи, що використовують шифрування інформації на етапі обміну нею. Це більш захищений варіант у порівнянні з попереднім. Оплата здійснюється за допомогою кредитної карти, що передбачає передачу по мережі Інтернет інформації за допомогою безпечних або захищених протоколів сеансу зв'язку (шифрування).
 3. Системи, що передбачають використання посвідчень. Варіант, зв'язаний із застосуванням спеціальних захищених протоколів обміну інформацією з використанням цифрових сертифікатів і цифрового підпису, що засвідчують клієнта і продавця.
 4. Клірингові системи мережі Інтернет. Головна ідея клірингових систем Інтернету полягає в тому, що клієнт не повинен кожного разу при покупці розкривати свої персональні і банківські дані електронному магазину. Натомість він лише повідомляє магазину (що працює в кліринговій системі) свій ідентифікатор або своє ім'я в цій системі. Після цього магазин запрошує систему і одержує підтвердження або спростування оплати.
 5. Цифрова готівка (PC-варіант). Цифрова готівка – це дуже великі числа або файли, які і грають роль купюр і монет. На відміну від всіх вище наведених систем ці файли і є самі гроші, а не записи об них. Одним з варіантів цифрової готівки може бути цифровий чек.
 6. Цифрова готівка (Smart-card – варіант). Сучасна смарт-карта – це маленький комп'ютер з своїм процесором, пам'яттю, програмним забезпеченням і системою введення/виведення інформації. Далеко не всі смарт-карти містять в собі цифрову готівку. Поки смарт-карта використовується як звичайна дебетова карта (умовно названа електронним гаманцем), в яку вносяться записи про списання грошей або просто інформація про клієнта.

Залежно від способу розрахунків платіжні системи можна класифікувати на:

 • кредитні схеми;
 • дебетові схеми;
 • схеми з використанням «електронних грошей».

У основу кредитних схем покладено використання кредитних карток. Переваги кредитної схеми:

 • звичність для клієнтів і правова визначеність;
 • достатньо висока захищеність конфіденційної інформації завдяки використанню протоколу SET (спеціального ПЗ), розробленого компаніями MasterCard, VISA, Microsoft IBM. Відповідно до цього протоколу номер картки, передаваний по мережі, шифрується з використанням електронного підпису клієнта.

До недоліків цієї схеми відносяться:

 • необхідність перевірки кредитоспроможності клієнта і авторизації картки (отримання від банку-емітента банківської платіжної картки дозволу на здійснення операцій з використанням цієї картки; завдяки авторизації блокуються гроші на рахунку з подальшим зменшенням вільної для покупки суми), що підвищує витрати на проведення транзакції і робить систему непристосованою для проведення мікроплатежів;
 • відсутність анонімності і, як наслідок, можливий для здійснення нав'язливий сервіс з боку торгових структур;
 • обмежена кількість електронних магазинів, що приймають кредитні картки;
 • необхідність виплачувати відсотки за кредит.

Дебетові картки можуть використовуватися при оплаті товарів і послуг через мережу Інтернет в режимі онлайна так само; як при отриманні готівки в банкоматі: для здійснення платежу клієнт повинен ввести PIN-код.

Проте, на практиці цей варіант використовується достатньо рідко. Набагато ширше поширені електронні чеки. Електронний чек, як і його паперовий аналог, містить код банку, в який цей чек повинен бути пред'явлений для оплати, а також номер рахунку клієнта. Кліринг по електронних чеках здійснюють різні компанії, наприклад, CyberCash, NetCheque.

До категорії Дебетових схем можна віднести і розрахунки за допомогою електронних «гаманців», для яких передбачений кліринг трансакцій, зокрема за допомогою віртуальних електронних «гаманців» (особливістю яких є те, що сума зберігається в цьому випадку на жорсткому диску комп'ютера). Прикладом системи віртуальних гаманців може служити система Cybercoins, розроблена компанією CyberCasH.

Перевагою дебетових схем платежів є те, що вони позбавляють клієнта від необхідності платити відсотки за кредит.

Недоліки дебетових схем платежів. Проблема забезпечення необхідного рівня безпеки платежів стосовно дебетових схем поки не знаходить прийнятного рішення.

Проте, в секторі дрібних платежів, де проблема безпеки стоїть не так гостро, дебетові схеми можуть успішно конкурувати з кредитними схемами.

Схеми платежів з використанням «електронних грошей». За своєю сутністю ці схеми відносяться теж до дебетових систем.

Існує два типу цифрової готівки:

 • що зберігається на смарт-картах;
 • на жорсткому диску комп'ютера.

Всі розрахунки по електронних «гаманцях» проводить банк або інша клірингова організація. У системах електронних грошей запис на картці або жорсткому диску комп'ютера прирівнюється до відповідної суми в тій або іншій валюті. Ця сума може конвертуватися або передаватися безпосередньо по каналах зв'язку між продавцем і покупцем. Кліринг операцій з «електронними грошима» не проводиться.

Переваги схем з використанням «електронних грошей»:

 • системи цілком підходять для здійснення мікроплатежів;
 • забезпечується необхідний рівень анонімності платежів.

До недоліків схем, що базуються на використанні «електронних грошей», відносяться:

 • необхідність попередньої покупки купюр;
 • відсутність можливості надання кредиту.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.