Типи платіжних систем на основі електронних грошей

Електронні гроші (е-monеу, е-саsh) – це послідовності чисел, або файли, які відіграють роль грошей і розміщуються на електронних носіях.

Виділяють два типи систем на основі електронних грошей:

 • системи, що використовують цифрові гроші, які зберігаються у вигляді файлів на комп'ютері власника, – так званий«ПК-варіант» електронних грошей;
 • системи, що використовують цифрові гроші, які зберігаються на smart-карті.

Розглянемо детально кожний із цих видів систем.

Системи, в яких електронні гроші зберігаються на комп'ютері власника. Цифрові гроші можна створити, згенерувавши деяку послідовність чисел (аналог номера банкноти) та присвоївши їй певний номінал. Для того щоб захистити електронну банкноту (купон) від підробки, її підписують цифровим підписом (наприклад, таємним ключем, згенерованим спеціалізованою програмою).

3 метою отримання від банку (чи іншої організації) певної суми в електронних грошах, слід заплатити за неї реальними грошима.

Отримавши файл – електронну банкноту, її можна витратити в магазині, де приймають цифрові гроші, або ж передати іншій особі, яка може отримати за цифровий купон реальні гроші в банку.

Звичайно, файл з електронними грошима можна втратити – при аварії жорсткого диску, або ж просто ненавмисне видаливши його, але і реальні гроші деколи губляться.

За допомогою спеціальних механізмів реалізується можливість поділу електронних грошей на менші суми та приєднання сум у спеціальному клієнтському програмному забезпеченні (гаманці). Завдяки цьому клієнт може платити точно задану суму і не замовляти потрібні суми кожний раз у банку.

Серед платіжних систем на основі цифрових грошей можна назвати: іноземні – NetCash, DigiCash (www. digicash.соm) і російські – WebMoney (www. webmoney.ru), РауСаsh (www.раусаsh.ru) та в Україні – (www.раусаsh.kiev.ua ).

PayCash (пейкеш) – це система готівкових платежів в мережі Інтернет (розробка web-агентства TomStudio).

У системі PayCash учасники наперед зобов'язуються застосовувати для здійснення фінансових операцій спеціальне програмне забезпечення, що іменується умовно «гаманцем». Встановлений користувачем на персональному комп'ютері «гаманець» набуває особливого унікального параметра - ключа для вироблення електронного цифрового підпису під всіма електронними документами, що відправляються за допомогою «гаманця». Ключ пов'язаний тільки з «гаманцем» і ніяк не пов'язаний з комп'ютером, на якому він запущений. Власник «гаманця» без яких-небудь обмежень може переносити його з одного комп'ютера на іншій, платити з удома, на роботі або в гостях.

Переваги платіжної системи Pаy Cash:

 1. PayCash є, як було відмічено вище, системою готівкових платежів в середовищі Інтернет.
 2. Простота використання.
 3. Її застосування робить не потрібним використання кредитної карти.
 4. Платежі стають достатньо безпечними, а найголовніше, анонімними.
 5. Користувач одержує рахунок системи PayCash, з якого можна здійснювати безготівкові розрахунки.
 6. Система PayCash є відкритою системою, готовою до створення як локальних, так і глобальних платіжних систем.
 7. Будь-який учасник системи може бути як платником, так і одержувачем платежу.

Недоліки системи PayCash полягають в наступному.

 1. Шахрайство може залишитись безкарним.
 2. Програмне забезпечення - «гаманець» поки що не повною мірою захищає від стороннього втручання.
 3. Використовується достатньо дорога система шифровки інформації.

Електронна платіжна система Webmоnеу Тrаnsfer. Ця система являє собою автоматичний програмно-апаратний комплекс, що управляв рухом, обігом цифрових титульних знаків Webmоnеу в мережі Інтернет. Умовна вартість однієї одиниці Webmоnеу – один карбованець для операцій по рахунках системи типу «К» і один долар для операцій по рахунках системи типу «Z». Учасниками платіжної системи Webmоnеу Тrаnsfer можуть бути будь-які користувачі мережі Інтернет.

Розрахунки за допомогою старт-карток. Смарт-картка аналогічна до звичайної кредитної картки, але замість магнітної смуги, в ній розміщена мікросхема. Назва «смарт-карта» (smаrt – інтелектуальна, або розумна) пов'язана з можливістю виконувати досить складні операції з обробки інформації.

Старт-картка, призначена для електронних розрахунків, зберігає в пам'яті електронні гроші. Занести гроші на неї можна за допомогою АТМ (Automated Teller Machine) – автоматичної касової машини в банку, в пунктах обміну валют чи банкоматах.

Як тільки карта проініційована й у ній записані дані (або сума грошей), доступ до них захищається кодованим паролем (або РІN-кодом), відомим тільки хазяїну карти. Дані, записані на карті, можуть бути також зашифровані При несанкціонованій спробі використання смарт-карта здатна самостійно на певний час або назавжди припинити свою роботу. Для відновлення її працездатності необхідно її повернути на місце видачі, тобто до банку.

Переваги смарт-карток. Смарт-карти надають можливість більш простої організації платіжної системи та забезпечують надійніший захист грошей користувача. Крім того, вони мають високі експлуатаційні характеристики (час збереження інформації – 10 років; температура збереження – від -20 до +55 °С; робоча температура – від 0 до +50 °С), стійкі до зовнішніх впливів.

Серед іноземних проектів на основі смарт-карт найбільш відомими є Моndeх, Visa Cash (www.visa.соm), Рroton.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.