Internet-страхування

Страхування – це процес встановлення і підтримки договірних відносин між Страхувальником (покупцем страхових послуг) і Страховиком (організацією, що надає такі послуги). Страховик розробляє і визначає програму страхування, пропонує її клієнту, і у випадку згоди останнього сторони укладають договір, у результаті якого клієнт здійснює одноразовий або регулярні платежі, а Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку виплатити Страхувальнику грошову компенсацію, визначену умовами даного договору.

Internet-страхування – це комплекс взаємин страхової компанії і клієнта, що виникають у процесі продажу продукту страхування, його обслуговування і виплати страхового відшкодування при використанні технологій мережі Internet як найбільш зручних, швидких і дешевих засобів обміну інформацією.

Для організації повністю електронного способу страхування система Internet-страхування повинна надавати наступні можливості:

 • розрахунок величини страхової премії і визначення умов її виплати для кожного виду страхування и залежно від конкретних параметрів;
 • заповнення форми заяви на страхування;
 • замовлення и оплату (у вигляді одноразової виплати або періодичних виплат) поліса страхування безпосередньо через Internet;
 • передачу поліса, завіреного електронно-цифровим підписом Страховика, клієнту безпосередньо по мережі Internet;
 • можливість інформаційного обміну між Страхувальником і Страховиком під час дії договору (для одержання клієнтом різних звітів від страхової компанії);
 • інформаційний обмін між сторонами в разі настання страхового випадку;
 • оплату страхової премії Страхувальнику за допомогою мережі Internet у разі настання страхового випадку.

Купівля поліса в загальному випадку складатиметься з таких етапів:

 • вибір потрібного страхового продукту на сайті компанії, автоматичний розрахунок суми страхового внеску;
 • заповнення і відправка в електронному вигляді заяви на страхування (заповнення даних, необхідних для оформлення страховки, про страхувальника та ін.). Після реєстрації заяви з клієнтом зв'язується менеджер компанії для уточнення умов замовлення;
 • оплата страхового поліса, яка здійснюється готівкою в офісі, готівкою кур'єру, готівкою через ощадкасу на розрахунковий рахунок компанії або ж безготівковим переказом на розрахунковий рахунок компанії. Українські страхові компанії поки що не надають можливості оплати страхових полісів через Internet;
 • одержання страхового поліса, що можливе в офісі компанії, через доставку кур'єром (м. Київ) або рекомендованим листом. В Україні (як і в Росії з причини відсутності законодавства про ЕЦП до травня 2001 року була не можлива передача поліса клієнту через Internet.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.