Сектори Internet-ринку

Електронний ринок повинен у своїй роботі дотримуватися наступних основних принципів:

 • простого та єдиного застосування стандартизованих правил складання електронних документів в електронному бізнесі;
 • використання єдиних специфікацій (нині це ЕDІ) у максимально можливих межах;
 • забезпечення відкритими стандартами електронної торгівлі: В2В (business to business) і В2С (business tо Сustomer);
 • мінімізації витрат при обміні додаток-додаток;
 • забезпечення мультимовної підтримки;
 • урахування національних та міжнародних правил торгівлі;
 • урахування традиційних принципів ЕDІ на основі стандарту UN/EDIFACT;
 • єдиних специфікацій пакетів та маршрутизації.

При цьому віртуальні ринки більш ефективні порівняно з їх традиційними видами, оскільки вони:

 • забезпечують споживача повною інформацією про товари та послуги (надають можливість пошуку і вибору її серед більших обсягів, ніж у друкованих виданнях, у рекламі по телевізору та радіо);
 • надають можливість скорочення каналів розповсюдження товарів та ліквідації проміжних ланок (дистриб'юторів, оптових продавців), залишаючи прямий зв'язок «виробник-покупець»;
 • вимагають менших обсягів вкладень для виходу на ринок з боку суб'єктів електронної комерції;
 • мають глобальний доступ до них з будь-якої точки планети та у будь-який час.

Internet-ринок відкритий, тобто доступний як для компанії (підприємств) будь-яких розмірів, так і для споживачів.

Можна виділити три сектори Internet-ринку:

 • електронний ринок роздрібної торгівлі (електронний споживчий ринок);
 • електронний ринок торгівлі між підприємствами;
 • електронний фінансовий ринок (банківські послуги, послуги брокерських компаній).

Особливості електронного споживчого ринку:

 • споживачі можуть взаємодіяти з Internet і здійснювати запити на товар;
 • споживачі можуть контролювати отримання інформації про товари та послуги й одержувати її у будь-який час;
 • споживачі можуть запитувати додаткову інформацію про товари та послуги порівняно з торгівлею по телебаченню чи в каталогах;
 • на електронному споживчому ринку підвищується можливість появи шахрайських фірм;
 • існує значний підхід психологічний бар’єр з боку споживача для використання Internet під час передачі важливих даних.

Фінансовий електронний ринок через Web та FТР сервери забезпечує інформацією та надає можливість працювати з наступними розділами фінансового ринку:

 1. З грошовим ринком:
  • індикаторами грошового ринку країни (МІBID, МІВОR, МІАСR, ІNSТАR);
  • індикаторами міжнародного грошового ринку (LIВОR, РІВОR, FIBOR);
  • ставками по міжбанківських кредитах;
  • кредитними та депозитними ставками на міжнародному ринку;
  • підсумками торгів кредитними ресурсами;
  • ставками по депозитах;
  • відсотковими банківськими векселями;
  • котируванням векселів у вексельних центрах;
  • позабіржовим ринком корпоративних векселів.
 2. З валютним ринком:
  • підсумками торгів на біржах України та країн СНД;
  • курсами конверсії іноземних валют у країні;
  • крос-курсами світових валют;
  • підсумками ф'ючерсних торгів;
  • котировкою форвардних контрактів у країні;
  • курсами взаємного обміну готівкових іноземних валют;
  • позабіржовим валютним ринком (курси обміну безготівкової іноземної валюти);
  • котировкою безготівкових м'яких валют;
  • курсами обміну готівкових валют у містах України та країнах СНД;
  • результатами торгів на Лондонському ринку дорогоцінних металів.
 3. З ринком державних цінних паперів:
  • підсумками торгів ГКО на ММВБ та регіональних біржах;
  • сповіщенням банків України про випуск серії ГКО та ОФЗ;
  • підсумками аукціону по розміщенню випусків ГКО на ММВБ/ОФЗ і регіональних біржах;
  • умовами обслуговування клієнтів на ринку ГКО-ОФЗ;
  • інформацією Міністерства фінансів по ОГСЗ;
  • середніми та кращими цінами позабіржового ринку ОГСЗ;
  • позабіржовим ринком ОГСЗ;
  • позабіржовим ринком облігацій внутрішньої державної валютної позики (ОВВП);
  • ставками по операціях зворотного викупу оборотами по операціях деяких учасників ринку ОВВП;
  • підсумками біржових торгів державними цінними паперами;
  • підсумками ф'ючерсних торгів державними цінними паперами;
  • підсумками операцій з розрахунковими форвардними контрактами;
  • оголошенням про випуск муніципальних паперів;
  • підсумками аукціону по первинному розміщенню мнимих короткострокових облігацій;
  • оглядами ринків ГКО, облігацій ВВП.
 4. З ринком корпоративних цінних паперів:
  • індикаторами фондового ринку;
  • котируванням найбільш ліквідних акцій;
  • середніми і кращими цінами позабіржового ринку акцій;
  • підсумками біржових торгів цінними паперами;
  • підсумками торгів на фондових біржах світу;
  • позабіржовим ринком акцій.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.