Етапи створення віртуального підприємства

Послідовність етапів створення віртуального підприємства включає наступні етапи:

 • проектування процесів;
 • прив'язку процесів до ресурсів, необхідних для їх підтримки;
 • залучення ресурсів інших компаній, коли це доцільно;
 • експлуатацію віртуальної організації;
 • моніторинг процесів;
 • збереження контролю над діяльністю таких складних організацій.

Проектування процесів полягає в тому, щоб описати всі процеси, що вимагаються для виробництва продукту і/або забезпечення намічених послуг. Це можна зробити за допомогою нового сімейства інструментів – реінжиніринга бізнес-процесів, які спочатку створювалися для підтримки реінжиніринга існуючих процесів.

Потім за допомогою інструментів імітаційного моделювання можна визначити ресурси, необхідні для підтримки цих процесів, розрахувати сумарний час, що вимагається для їх виконання, і навіть обчислити вартість процесів.

Прив'язка до ресурсів. Після того як сукупність підтримуючих процесів повністю спроектована, кожну функцію в кожному процесі необхідно прив'язати до певного ресурсу, щоб підвести під неї базу. Цілі цього етапу полягають лише в тому, щоб визначити необхідність складу і вибрати функції, які він повинен виконувати.

Залучення ресурсів за контрактами. Коли складено точний опис необхідних ресурсів і чіткі специфікації функцій, які вони повинні виконувати, необхідно вибрати і розподілити ресурси між різними процесами.

Стосовно віртуального підприємства основний принцип на цьому етапі полягає в тому, щоб знайти ресурси поза структурою підприємства. Сюди входить оренда складських, довідкових, виробничих, складальних, бухгалтерських послуг, розміщення додатків електронної комерції тощо.

Однією з найважливіших переваг такої організації є різке скорочення розміру стартового капіталу для започаткування нової справи, оскільки більшість необхідних ресурсів залучатиметься на контрактній основі і оплачуватиметься у міру надання послуг.

Експлуатація створеного підприємства. Після того, як усі ресурси на місці, найбільш важливим питанням стає здатність керівництва підприємства експлуатувати складний комплекс ресурсів, підконтрольних безлічі різних і незалежних організацій.

Моніторинг процесів. Найважливішу частину моніторингу такого комплексу, що охоплює ряд економічних суб'єктів, складає контроль за тим, щоб кожний суб'єкт виконував свої контрактні зобов'язання з обслуговування.

Управління підприємством. Управління віртуальним підприємством здійснює підприємство-координатор. Таке підприємство повинно зібрати команду фахівців для розв'язання наступних задач:

 • проектування всіх процесів, необхідних для підтримки даної служби;
 • прогнозування ринкових можливостей з метою визначення обсягу необхідних ресурсів і його постійного корегування;
 • активний маркетинг послуг, що плануються, та їх захист усіма доступними законними засобами;
 • укладання контрактів на необхідні ресурси;
 • ревізія послуг, які надаються з точки зору якості;
 • постійне порівняння ресурсів, що залучаються за контрактом, з еталонами і залучення альтернативних ресурсів там, де це доцільно.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.