Клієнтська база даних

Вибір бази даних (СУБД) залежить від тих задач, які планується вирішувати через Web-сервер, специфічних рис конкретней БД таких, як технологічні основи, тип СУБД, вид інтерфейсів, зв'язки між таблицями, обмеження цілісності та організаційні рішення, пов'язані з підтримкою актуальності бази даних і забезпеченням доступу до неї.

Web-доступ до існуючих баз даних може здійснюватися за одним із трьох основних сценаріїв.

Однократне або періодичне перетворення даних з БД у статичні документи. У цьому варіанті БД переглядає спеціальна програма, що створює множину файлів – зв'язних НТМL-документів. Отримані файли можуть бути перенесені на один або декілька Web-серверів. Доступ до них здійснюватиметься як до статичних гіпертекстових документів серверу. Цей варіант характеризується мінімальними початковими витратами. Він ефективний на невеликих масивах даних простої структури і з рідким оновленням, а також при знижених вимогах до актуальності даних, що надаються через WWW. Крім цього, очевидна повна відсутність механізму пошуку, хоч можливе розвинене індексування.

Динамічне створення гіпертекстових документів на основі вмісту БД. У цьому варіанті доступ до БД здійснюється СGІ-програмою, яка запускається WWW-сервером під час обробки запиту WWW-клієнта. Програма, обробляючи запит, переглядає БД і створює вихідний НТМL-документ, який повертається клієнту. Це рішення ефективне для великих баз даних зі складною структурою і за необхідності підтримки операцій пошуку в умовах частого оновлення і неможливості синхронізації перетворення БД у статичні документи з оновленням вмісту. У даному варіанті можливо здійснювати зміни в БД за допомогою WWW-інтерфейсів. Недоліком цього методу є збільшення часу обробки запитів та необхідність постійного доступу до основної бази даних, додаткове завантаження засобів підтримки БД, пов'язане з обробкою запитів від WWW-серверу.

Створення інформаційного сховища на основі високопродуктивної СУБД з мовою запитів SQL, періодичне завантаження даних у сховище з основної СУБД. У цьому варіанті можливе використання технології, яка одержала назву «інформаційного сховища» (ІС). Для обробки різноманітних запитів, у тому числі і від WWW-серверу, використовується проміжна БД високої продуктивності. Інформаційне наповнення проміжної БД здійснюється спеціалізованим програмним забезпеченням на основі вмісту основних баз даних у два етапи: етап 1 – перевантаження даних, етап 2 – обробка запитів.

Даний варіант вільний від недоліків попередньої схеми. Більше того, після встановлення синхронізації даних інформаційного сховища з основною БД можливе перенесення інтерфейсів користувача на інформаційне сховище, що істотно підвищить надійність і продуктивність, дозволить організувати розподілені робочі місця.

Серед СУБД, які набули широкого застосування в Internet, можна назвати такі:

  • тSQL, або МуSQL – за останні роки стала дуже популярною як одна з альтернативних систем управління базами даних з відкритим кодом;
  • MS SQL – потужна СУБД із вбудованою спеціалізованою мовою SQL, має захист на рівні управління СУБД, розмежування доступу до баз, таблиць, системи відстеження доступу і т.д.;
  • Oracle – потужна СУБД із вбудованою спеціалізованою мовою SQL, має захист на рівні управління СУБД, розмежування доступу до баз, таблиць, вбудовані оптимізатори тощо.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.