Міжнародний стандарт відкритої Internet-торгівлі (ОВІ)

Стандарт ОВІ (Ореn Buying on Internet) – це відкритий, гнучкий стандарт для вирішення питань ділової співпраці через Internet. Початковою метою при його створенні була автоматизація великих за об'ємом, але незначних за вартістю угод між торговельними партнерами, які становлять близько 80 % усіх операцій приватних фірм.

У межах стандарту ОВІ виділяють чотири сторони: особа, що формує запит; продавець; покупець; центр платежу (банк).

Технічна специфікація версії ОВІ/2,1 фокусує свою увагу на таких аспектах процесу:

 • на стандартній процедурі доступу до спеціалізованих каталогів продавця;
 • стандартному форматі інформації, якою обмінюються партнери;
 • стандартних методах передачі інформації між організаціями та стандартних механізмах захисту інформації, авторизації доступу і підтвердження згоди.

Технічна спеціалізація ОВІ/2,1 містить інформацію про:

 • ЕDІ-специфікацію для форматування електронних замовлень та запитів-відповідей для передачі між покупцями і продавцями;
 • розміщення відформатованої щодо вимог ЕDІ інформації у ОВІ-об'єкт, який може пересилатися торговому партнерові;
 • використання цифрових підписів для завірення документів;
 • безпечну передачу ОВІ-об'єктів торговельному партнеру через Internet;
 • опис аутентичної моделі ОВІ;
 • опис керівництва для використання та управління цифровими сертифікатами, що вимагаються для ідентифікації.

ОВІ-архітектура базується на наступній моделі електронної комерції типу В2В:

 1. Особа, що формує замовлення (ОФЗ), використовуючи Web-броузер, підключається до локального серверу покупця, який розміщується в організації-покупця і вибирає гіперзв'язок із торговим сервером організації-продавця, котрий містить on-line каталог товарів та послуг.
 2. Сервер організації продавця встановлює ідентичність особи, що формує замовлення, та організаційну належність на основі інформації, котра міститься в цифровому сертифікаті ОФЗ.
 3. Зміст «котика ОФЗ» переводиться в запит на замовлення.
 4. Адміністративна інформація (включаючи тип платежу) додається до запиту на замовлення в організації покупця (автоматично з профільної бази даних і/або вручну ОФЗ), і замовлення обробляється всередині автоматично або через процес на основі власної технології.
 5. 3авершене і схвалене замовлення формується як ОВІ-об'єкт (ЕDІ-сумісний). При цьому генерується в разі потреби цифровий підпис. Замовлення (і цифровий підпис, якщо є) інкапсулюється в ОВІ-об'єкт, який кодується для транспортування і передається захищеним чином від серверу організації-покупця до сервера організації-продавця через Internet.
 6. Організація-продавець одержує кредитне підтвердження, якщо необхідно, і починає виконання замовлення.
 7. Центр платежу отримує рахунок і здійснює платіж.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.