Способи підвищення ефективності в електронній комерції

За допомогою електронної комерції можна поліпшити майже будь-яку ділянку економічної діяльності, наприклад, домогтися підвищення обсягу продажів, додавши мультимедійну інформацію до Internet-презентацій і розмістивши більш докладний опис продукції на Web-вузлі.

Використання Internet як комунікаційного засобу знижує прямі витрати на діловодство. Якщо продукція фірми цифрова, то і доставку можна здійснювати через Internet: програмне забезпечення доставляється покупцеві через Internet, там же оформляється купівля. Тим самим відпадає потреба в друкарській документації й пакуванні. Доставка нових програмних продуктів або оновлених версій електронними засобами (прямо або через дистриб'ютора) скоротить час виходу цифрової продукції на ринок. Розміщення електронного каталогу в мережі, замість його друкування на папері, і розсилання почтою також зменшує час, за який інформація потрапляє замовникам і дистриб'юторам.

Використання інформації про замовників та їх потреби безпосередньо впливає на економічну діяльність. Спираючись на таку інформацію, виробник може модифікувати розробку нової продукції і планування. Це дозволяє йому одержати переваги на ринку.

Щоб підвищити ефективність е-комерції треба вдосконалювати напрями:

 • Організаційні питання:
  1. побудова інфраструктури для поширення інформації;
  2. систематизація і керування інформацією;
  3. використання послуг посередників;
  4. підтримка гнучкої організаційно-штатної структури;
  5. внутрішня реорганізація – перехід від ієрархічної структури до «плоскої».
 • Практичні питання:
  1. пілотні проекти;
  2. автоматизація;
  3. планування розширення;
  4. використання великих масивів даних;
  5. установлення додатків для оптимізації виробничих процесів.
 • Питання маркетингу:
  1. двобічній зв'язок із споживачем;
  2. збір даних про споживачів;
  3. організація мережних співтовариств за інтересами;
  4. вільне поширення інформації (як усередині фірми, так і за її межами).
 • Правові питання:
  1. оподатковування;
  2. зберігання в таємниці отриманих від споживачів даних, а також внутрішньої інформації компанії;
  3. контроль за експортом криптографічної продукції.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.