Авуари

Авуари – (фр. – майно, надбання) – майно, активи, наявні гроші (в національній та іноземній валюті), чеки, векселі, акредитиви, інші цінні папери, а також золото та цінності, за рахунок яких здійснюються платежі, погашаються борги та зобов'язання їх платників, платіжний обіг між країнами. Авуарами також називають активи, ресурси країн в іноземній валю її і золото, які зберігаються в банках інших країнах.

У вузькому значенні авуари – це лише активи (емісійного або комерційного банків в іноземній валюті і наявні гроші, рахунки в інших банках, акції, облігації, скарбничі векселі та інші цінні папери, які легко реалізувати), що знаходяться на їхніх рахунках у закордонних банках. Сукупність цих засобів називають іноземними авуарами. Вони перебувають під юрисдикцією тієї країни, в якій знаходяться.

 

Банки України мають незначні авуари в закордонних банках. Встановлення прямих зв'язків з іноземними банками, накопичення там своїх авуарів – важлива передумова забезпечення незалежності України у зовнішньоекономічній діяльності. Водночас за кордоном знаходиться до 40 млрд. дол. США, які належать українським резидентам. Найбільшого поширення авуари набули у формі таких вільно конвертованих валют, як американський долар, німецька марка, англійський фунт стерлінгів тощо, за допомогою яких здійснюється платіжний оборот між країнами в межах світового господарства. З утворенням “Спільного ринку” і впровадженням у країнах, що входять до нього, спільної валюти – ЕКЮ (з 1999 – євро) ця грошова одиниця все ширше використовується в системі міжнародних розрахунків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.