Авторитаризм

Авторитаризм – антигуманний, антидемократичний та антиправовий режим панування за допомогою насильницьких засобів, одержавленої ідеології та засобів масової інформації в інтересах олігархії. Авторитарними режимами були азіатські деспотичні держави, абсолютистські монархи, військово-поліційні та фашистські диктатури, в яких влада знаходилася в руках не обмеженого жодним правом правителя (деспота, фюрера тощо) або вузької касти олігархів і підтримувалася насиллям. В сучасних умовах ознаками авторитаризму є гіпертрофований централізм в управлінні, надмірна кількість бюрократичного та поліційного апарату, порушення прав та свобод людини, явне та приховане переслідування опозиції, формальна належність влади народові (фактичне усунення його від влади), фіктивний характер виборів, ідеологічна маніпуляція більшістю населення, перетворення судів на допоміжні важелі панівної еліти, а представницьких органів влади – на інструмент прийняття недіючих законів (їх невиконання органами виконавчої влади), використання терористичних методів розправи з опозицією, необґрунтоване звеличення першої особи в країні та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.