Адаптація

Адаптація – (лат. adaptatio – пристосування) – пристосування економічної системи та її окремих суб'єктів, працівників до умов зовнішнього середовища, що змінюються, виробництва, праці, обміну, життєвих потреб населення. Так, за сучасних ринкових реформ в Україні відбувається адаптація підприємств та їх працівників до нових відносин.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.