Актуарій

Актуарій (лат. actuarius – скорописець) – фахівець у галузі математичної статистики і теорії ймовірності, який працює у страховому бізнесі. Застосування математичних методів і статистичних закономірностей у сфері страхування дає можливість на основі розрахунку ймовірної тривалості життя визначати ймовірні суми страхових виплат, страхових ризиків і страхових премій для кожного виду ризиків. Професія актуарія поширена не тільки в страхових компаніях, а й у пенсійних фондах, державних органах та ін. Державний актуарій консультує уряд з питань державного страхування, державних пенсійних програм.

У розвинутих країнах існують професійні організації, що об'єднують актуаріїв. Початок професії актуарія було покладено у Великобританії в 1756, коли член Королівського товариства (національної Академії наук Великобританії) Дж. Додсон представив першу таблицю премій страхування життя після того, як йому самому було відмовлено у страхуванні через його вік. Нині у Великобританії існують дві професійні організації актуаріїв: інститут актуаріїв (Лондон) та факультет актуаріїв (Единбург). Подібні організації функціонують у багатьох розвинутих країнах. Професія актуарія започатковується і в Україні відповідно до Закону України «Про страхування».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.