Авераж

Авераж – (англ. – усереднення) – стратегія біржової гри, що полягає у послідовній, через певний проміжок часу купівлі або продажу акцій конкретного випуску в міру зміни їх курсу. Клієнту в такому разі надаються певні пільги.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.