А-форфе

А-форфе – фінансування міжнародної торгівлі, яке передбачає врахування переказних векселів без права регресу тобто взяття на себе ризику неплатежів покупцем векселів і неможливість пред'являти претензії попередньому власнику.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.