А-конто

А-конто (іт. a conto – в рахунок платежу) – попередній розрахунок імпортера з експортером за продані товари у вигляді оплати імпортером рахунків експортера.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.