Асигнування

Асигнування – грошові засоби, що виділяються з державних та недержавних джерел на певні потреби, цілі або певним організаціям, особам.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.