Абсентеїзм

Абсентеїзм – це ухилення від роботи без поважних причин. Найчастіше абсентеїзм виявляється в одноденній відсутності на роботі через хворобу без відвідування і виклику лікаря. Абсентеїзм досить поширений у великих організаціях, де значно легше приховати відсутність на роботі протягом одного дня. А тому для корпорацій, особливо транснаціональних, абсентеїзм є значною проблемою. Для боротьби з абсентеїзмом, а також усунення причин для приховування відсутності працівника на роботі багато компаній запровадили гнучкі графіки роботи, збільшують тривалість щорічних оплачуваних відпусток, встановлюють персональні вихідні дні на додаток до звичайних, розробили спеціальні програми, що заохочують присутність на роботі і знижують мотивацію працівників у фіктивній присутності на роботі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.