Акцептний дім

Акцептний дім – фінансова установа, що спеціалізується на акцепті або гарантуванні векселя і, отже, створює можливості для руху векселя на ринку цінних паперів. За гарантію векселя береться відповідна плата з векселетримача, бо гарантія дає певні можливості продати вексель за сприятливіших умов. Оскільки у більшості країн спостерігається зменшення обсягу виданих векселів, акцептні дома змушені були диверсифікувати свою фінансову діяльність, а більшість її них повернулася до своїх первинних напрямів діяльності як торгових банків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.