Авіста

Авіста – 1) вексель на пред'явника, виданий без зазначення терміну платежу, який може пред'являтися до оплати в будь-який час; 2) надпис на векселі або іншому грошовому документі, що засвідчує можливість його оплати будь-коли після закінчення певного терміну з часу пред'явлення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.