Влада профспілок на ринку робочої сили

Влада профспілок на ринку робочої сили – здатність профспілок впливати на умови продажу робочої сили та її використання. Найважливіші чинники такого впливу вперше визначив А. Маршалл. До них належать: 1) наявність конкуренції на ринку робочої сили, 2) низька еластичність кінцевого попиту на товари і послуги, 3) низька частка заробітної плати в загальних витратах фірми, компанії, 4) наявність або відсутність вакантних робочих місць, 5) незначна еластичність пропозицій речових факторів виробництва, 6) чисельність профспілок та ступінь охоплюваності ними найманих працівників,7) рівень свідомості та організованості найманих працівників.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.