Виробничий клімат

Виробничий клімат – сукупність характерних ознак умов праці на підприємстві відповідно до сприйняття і оцінювання самими працюючими. Виробничий клімат визначає низку об'єктивних даних: невихід на роботу, плинність кадрів, кількість скарг, а також суб’єктивні оцінки на підставі спеціальних соціологічних опитувань. На виробничий клімат впливають різноманітні фактори, особисті стосунки, взаємини всередині підрозділів, стиль керівництва і ставлення до керівництва, організація праці й заробітна плата, вплив на прийняття рішень та зовнішні фактори. Виробничий клімат впливає на продуктивність праці, а отже, й на ефективність виробництва загалом. Звідси – необхідність підтримання на виробництві певного виробничого клімату.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.