Володіння

Володіння – одна з форм юридичної власності на різноманітні об'єкти, яка означає фактичне панування особи над річчю, дає право використовувати її, передавати в розпорядження іншим особам, продавати, успадковувати тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.